Article thumbnail

Demographic Development of the Svinčany Parish in the Years 1684-1783

By Lukáš Hradecký

Abstract

Bakalářská práce je věnována historické demografii, zabývající se demografickým vývojem farnosti Svinčany v letech 1684-1783. Za pomoci anonymní excerpce dat zkoumá základní demografické ukazatele, tj. sňatečnost, natalitu, mortalitu, doplněné výzkumem sezónního pohybu.Bachelor thesis deals about historical demography. This work analyzes situation about demographic trends of parish called Svinčany in the period from 1684 to 1783. It works with excerptions anonymous data and examine basic demographic details. For example nuptality, natality and mortality. Bachelor thesis includes seasonal movements research.Fakulta filozofická1. Přestavení práce autorem. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: fenomén dobré smrti v barokním období, další prameny k dějinám farnosti Svinčany, rekordní úmrtnost roku 1758 a její důvody, vznik samostatné farnosti Choltice

Topics: Svinčany, historická demografie, sňatečnost, porodnost, úmrtnost, 17.-18. století, Svinčany, historical demography, nuptality, natality, mortality, 17.-18. century
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/67814
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/67... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.