Article thumbnail

Customer satisfaction with services of selected railway carrier

By Martin Pokorný

Abstract

Práce se zaměřuje na zjišťování komplexní spokojenosti zákazníků se službami vybraného železničního dopravce České dráhy, a.s. na konkurenční relaci Praha Pardubice. Práce využívá metodu SERVQUAL, kdy zákazník porovnává očekávanou a skutečnou kvalitu služby. Na základě výsledků dotazníkového průzkumu jsou navržena opatření, která mohou napomoci zlepšit situaci v oblasti kvality poskytovaných služeb.The diploma thesis focuses on complex customers' satisfaction analysis related to the services provided by the railway carrier České dráhy, a.s. on the competitive railway track Prague - Pardubice. The bachelor thesis uses the method SERVQUAL. Customer compares the expected quality of the service with the actually provided quality of service. Based on the results arising from the questionnaire survey there are certain measures suggested to improve situation in the quality of provided services area.Dopravní fakulta Jana PerneraDiplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení

Topics: zákazníci, spokojenost, služby, kvalita, průzkum, České dráhy, a.s., customers, satisfaction, services, quality, survey
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68684
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.