Article thumbnail

Analysis of Computer Network Virtualization Techniques

By Richard Felkl

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nástrojů pro virtualizaci prostředků v počítačových sítích. Jsou zde představeny nástroje pro testování a výuku, framework NFV, jeho komponenty, příklady užití v produkčních prostředích a porovnání možných konkrétních implementací. Praktický příklad popisuje postup při tvorbě předpisu pro automatizaci nasazení virtuální síťové služby.This thesis focuses on the analysis of tools for virtualization of network devices. Firstly, the learning and testing tools are introduced. Next, the NFV framework and its components are described. Additionally, the examples of its production use are illustrated, and possible specific implementations are compared. The analytical part focuses on the process of creating the formula for automatization of virtual network function deployment.Fakulta elektrotechniky a informatikyCílem diplomové práce bylo představit, analyzovat a porovnat možnosti a přístupy k síťové virtualizaci. Dle vedoucího práce autor splnil všechny vytyčené cíle využití a nasazení nejmodernějších nástrojů pro síťovou virtualizaci v prostředí cloud. Dle oponenta splnila práce stanovený cíl s praktickou ukázkou vlastního řešení s využitím frameworku NFV. Práce je zpracována přehlednou formou a je psaná odborným stylem. Student po obhajobě reagoval na dotazy a připomínky vedoucího, oponenta i členů komise

Topics: virtualizace, kontejnery, počítačová síť, framework NFV, virtualization, containers, computer networks, NFV framework
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68128
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.