Article thumbnail

Image of East in Selected Proses of Petra Hůlová, Martin Ryšavý and Jáchym Topol

By Natálie Tvarůžková

Abstract

Bakalářská práce s názvem "Obraz Východu ve vybraných dílech Petry Hůlové, Martina Ryšavého a Jáchyma Topola" je rozdělena do tří částí. První část se zabývá současnou českou prózou a jejím vývojem po roce 1989. V následující části je definován pojem "Východ" z hlediska symbolické a imagologické kategorie. Třetí část je věnována vybraným prózám, které jsou zde jednotlivě rozebrány. V závěru bakalářské práce si odpovíme na otázku, zda jsou obrazy Východu u jednotlivých autorů ve spojitosti se sovětskou dominancí minulých dob, nebo zda se jedná o tematicky heterogenní soubor představ.The bachelor thesis named "The Image of the East Selected Proses of Petra Hůlová, Martin Ryšavý and Jáchym Topol" is split into three parts. The first part deals with contemporary Czech prose and its development after 1989. In the next part defines the concept of "East" in terms of symbolic and imagology category. The third part is devoted to selected prose, which are individually analyzed. In conclusion, the bachelor thesis to answer the questionFakulta filozofick

Topics: Východ, česká próza, česká literatura, imagologie, East, Czech prose, Czech literature, imagology
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/65392
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/65... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.