Article thumbnail

History of the Cinemas in Pardubice till the Beginning of the 1990s

By Veronika Hegnerová

Abstract

Bakalářská práce “Historie Pardubických biografů do počátku 90.let 20.století“ se zabývá počátky filmové projekce v Pardubicích, jejich vývojem a postupným vznikem stálých biografů. Začátek práce pojednává o technickém vývoji a vzniku filmu. Následně se práce zaměřuje na počátek stálých biografů v Pardubicích a jejich následným vývojem do 90.let 20.století.Bachelor thesis “History of Pardubice’s cinemas till the beginning 90. years 20th Century“ pursues about beginning of movie’s projections in Pardubice and their development and gradual beginning of steady cinemas. The beginning of the work focuses on technical development and beginning of the movie. Then the work concentrates on the beginning of steady cinemas in Pardubice and their gradual development till 90’s of 20 centuries.Fakulta filozofickáPředstava práce autorkou. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: dějiny pardubických kon po roce 1948 - pramenná základna a vývoj počtu, osudy pardubických kin po roce 1989, obrat k zájmu k náročným filmům - vnik filmového klubu v Pardubicích

Topics: filmová technika, kinematograf, Ponrepo, biograf, týdeníky, LIDO-BIO, Imperial, Bio Národní dům, Sport, Pardubice, filmové festivaly, movie technology, cinematograph, cinema, weekly periodicals, National house, film festivals
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69125
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/69... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.