Article thumbnail

Adaptation process for paramedic

By Radim Petržela

Abstract

Práce s názvem Adaptační proces zdravotnického záchranáře se zabývá v teoretické části popisem adaptačního procesu z pohledu legislativy, náplně, funkčnosti a samotné důležitosti adaptačního procesu zdravotnického záchranáře. Výzkumná část práce byla vytvořena na základě rozboru údajů získaných od respondentů prostřednictvím dotazníku. Dotazníky byly určeny pro zdravotnické záchranáře Pardubického kraje a výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány do grafů.The work entitled Adaptation process for paramedic deals in its the theoretical part with the description of the adaptation process from the view of legislation, content, functionality and the importance of the adaptation process of the paramedic. The research part of the bachelor's thesis was based on analysis of data obtained from the respondents through a questionnaire. The questionnaires were designed for paramedics of the Pardubice region and the results of the questionnaire survey were elaborated in diagram.Fakulta zdravotnických studiíHodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Přibližte více metodiku výzkumu (pilotní předvýzkum, délku výzkumu atd.) 2. Mají daná pracoviště vypracovaný standard pracovních postupů, případně měl jste možnost do něj nahlédnout? 3. Předešlé výzkumy v oblasti adaptačního procesu ZZ? Provedl jste rešerši? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobr

Topics: adaptační procesy, zdravotnický záchranář, mentor, praxe, zdravotnická záchranná služba, adaptation process, paramedic, mentor, praxis, ambulance
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68022
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.