Article thumbnail

Role of cytochromes P450 in drug metabolism in tumour tissues

By Martina Růžičková

Abstract

Práce se zabývá obecnými informacemi o cytochromech P450, jejich struktuře, metabolismu a biotransformací. Dále pak samotnými interakcemi léčiv a indukcemi na úrovni Cytochromů P450 a konjugačních enzymů. V poslední řadě obsahuje experimentální poznatky týkající se metabolismu léčiv v nádorové tkáni za současného působení CYP.The work deals with general information on the cytochromes P450, their structure, metabolism and biotransformation. Furthermore, drug interactions and inductions at the level of Cytochrome P450 and conjugation enzymes alone. Finally, it contains experimental findings on the metabolism of drugs in tumor tissue with CYP.Fakulta chemicko-technologická1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. Pozn. V zadání práce je chybně uvedeno pracoviště externího školitele, chybí jméno garanta práce zaměstaného na KBBV RNDr. Lucie Stříbrné, Ph.D. V posudku není uvedeno pracoviště externího školitele, nejsou uvedeny důvody pro snížení známky ze strany školitele

Topics: cytochrom P450, xenobiotika, konjugační enzymy, metabolismus léčiv, interakce, indukce, metabolismus v nádorové tkáni, cytochrome P450, xenobiotics, conjugation enzymes, drug metabolism, interaction, induction, metabolism in tumor tissue
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69405
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/69... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.