Article thumbnail

Gender segregation of labour market on the emergency Service

By Tereza Danková

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na téma genderová segregace trhu práce na záchranné službě. Cílem práce je zjistit, zda se v prostředí zdravotnické záchranné služby vyskytuje genderová segregace. V teoretická části se práce zabývá vysvětlením pojmů souvisejících s touto tématikou. V praktické části jsou zpracovány poznatky z výzkumu uskutečněného formou zúčastněného pozorování a rozhovorů. Praktická a teoretická část jsou propojeny v jeden celek.The bachelor thesis is focused on the topic of gender segregation of the labor market for the emergency medical service. The aim of the thesis is to find out whether there is gender segregation in the emergency medical service environment. In the theoretical part, the thesis deals with the explanation of concepts related to this topic. In the practical part, the findings from research carried out in the form of participating observations and interviews are processed. The practical and theoretical part are connected in one unit.Fakulta filozofickáStudentka představila svou BP (cíle, metody, závěry). Byly přečteny oba posudky, studentka reagovala na výtky, proběhla diskuse

Topics: gender, pohlaví, genderová segregace, diskriminace, genderové role, zdravotnická záchranná služba, sex, gender segregation, discrimination, gender roles, emergency medical service
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69317
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/69... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.