Article thumbnail

First Principle Model of Systém GUNT RT 010

By Tomáš Brtek

Abstract

Práce je zaměřena na vytvoření dynamického modelu laboratorní soustavy GUNT RT 010 analytickou metodou a jeho verifikaci. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy identifikace systémů, modelování a simulace. V praktické části je hlavním cílem identifikovat parametry reálné soustavy, určit dynamický matematický popis soustavy a ověřit kvalitu modelu bez regulace a v uzavřeném regulačním obvodu.The work is focused on creating a dynamic model of the laboratory system GUNT RT 010 by analytical method and its verification. The theoretical part explains concepts of identification systems, modeling and simulation. In the practical part the main objective is to identify the parameters of the real system, determine the dynamic mathematical description of the system and verify the quality of the model without regulation and in the closed loop.Fakulta elektrotechniky a informatikyCílem bakalářská práce bylo vytvořit, identifikovat a ověřit model soustavy GUNT RT010 - řízení hladiny. Student splnil všechny body zadání - sestavil model pomocí matematicko-fyzikální analýzy, identifikoval parametry čerpadla, nádrže a ventilu i čidla tlaku. Provedl ověření statických vlastností modelu a také dynamických vlastností a to bez regulace i s regulací. Všechny cíle práce byly splněny

Topics: GUNT RT 010, identifikace soustavy, modelování, simulace, verifikace, GUNT RT 010, Identification system, Modeling, Simulation, Verification
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68108
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.