Article thumbnail

Česká ekonomika po finanční krizi

By Jolana Volejníková and Jan Řezníček

Abstract

Since joining the European Union (EU) in 2004, The Czech economy development has been influenced by a number of important factors. Among the key factors which have affected not only the Czech economy belongs doubtlessly the financial and economic crisis. The decline of the Czech economy measured in GDP growth rate in constant prices could be considered as long-lasting and relatively deep. According to the statistics, real GDP didn’t reach pre-crisis levels by the end of the year 2014. The Czech economy currently experiences a strong economic rebound; its growth point to range between 4 and 5%. These values were recorded for the last time in the years preceding the crisis, especially at the end of 2008. Robust economic growth in 2015 is considered as one of the best assessed results in EU, whereas only Malta’s economy grew faster. Obviously, this is due to exceptional factors, notably keeping the exchange range undervalued, stunning fall in oil prices and drawdown of European Funds, according to the analysts. At the same time, the increase of the household consumption expenditure strengthen the growth. This article includes an analysis of the Czech macroeconomic development in the period after the year 2008. At first, the comparative research of the Czech economic development for seven last years was accomplished based on available macroeconomic indicators. The development is captured in the time series analysis. Additionally, this article encompasses comparison with macroeconomic environment in states EU-15 and EU-28. In conclusion, we identify key consequences of financial crisis in the macroeconomic context (the impact on the labour market, standard of living, economic performance) and we assess the current economic condition of the Czech Republic.Vývoj české ekonomiky za období od vstupu do Evropské unie (EU) v roce 2004 poznamenalo několik velmi důležitých faktorů. Mezi faktor klíčový patří bezesporu finanční a hospodářská krize, která výrazně zasáhla i českou ekonomiku. Pokles české ekonomiky měřený tempem změny hrubého domácího produktu (GDP) ve stálých cenách byl dlouhý i relativně hluboký. Podle statistických údajů nedosáhl reálný GDP ještě na konci roku 2014 úrovně GDP roku 2008. V současné době česká ekonomika prožívá období vysokého růstu mezi 4 – 5 %, který naposledy zaznamenala v období před celosvětovou finanční a hospodářskou krizí na sklonku roku 2008. Robusní hospodářský růst české ekonomiky v roce 2015 patřil k nejlepším výsledkům v EU, kdy rychleji rostla pouze ekonomika Malty. Podle analytiků je zřejmé, že k tomuto růstu české ekonomiky přispěly zejména mimořádné faktory, zejména udržování podhodnoceného měnového kurzu, výrazný pokles cen ropy a dočerpávání dotací z evropských fondů. K tomu se připojila zvýšená spotřeba českých domácností i investice firem. Článek obsahuje makroekonomickou analýzu vývoje české ekonomiky v období po roce 2008. Nejdříve jsme provedli komparativní výzkum vývoje české ekonomiky v období uplynulých sedmi let, a to na základě dostupných makroekonomických indikátorů. Vývoj je zachycen analýzou statistických časových řad. Dále článek zahrnuje komparaci s makroekonomickým prostředím států EU-15 a EU-28. Součástí řešení je identifikace klíčových důsledků finanční krize v makroekonomických souvislostech (dopad na trh práce, životní úroveň, výkonnost ekonomiky) a zhodnocení současné ekonomické kondice české republiky

Topics: financial crisis, macroeconomics, economic policy, Czech Republic, European Union,, finanční krize, makroekonomie, hospodářská politika, Česká republika, Evropská unie
Publisher: STEF92 Technology Ltd.
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/67358
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/67... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.