Article thumbnail

Possibilities of Public Administration in the Field of Crime Prevention in Selected Region

By Jana Hloušková

Abstract

Tato práce se věnuje prevenci kriminality ve Dvoře Králové nad Labem. Cílem práce je popsat možnosti veřejné správy v oblasti prevence kriminality ve Dvoře Králové nad Labem. Nejdříve jsou definovány pojmy spojené se zkoumanou problematikou. Následuje komparativní analýza vývoje kriminality v závislosti na použitých nástrojích prevence kriminality ve vybraném regionu. Závěrem je provedeno zhodnocení účinnosti preventivních opatření z hlediska občanů a možný návrh opatření ke zlepšení.This thesis is devoted to the crime prevention in Dvůr Králové nad Labem. The aim of this work is to describe possibilities of public administration in crime prevention in Dvůr Králové nad Labem. At first there are defined concepts which are continued with examined problematics. Further there is comparative analysis of the progression crime depending on used procurations crime prevention in the selected region. In conclusion is realized evaluation of efficiency procurations prevention in terms of inhabitants and there is possible suggestion of procuration to improvement.Fakulta ekonomicko-správn

Topics: veřejná správa, kriminalita, prevence kriminality, Dvůr Králové nad Labem, public administration, crime, crime prevention, Dvůr Králové nad Labem
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/65800
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/65... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.