Article thumbnail

Vliv koeficientu odpařování na kvalitu řešení problému obchodního cestujícího metodou mravenčí kolonie

By Míča Ondřej

Abstract

Ant colony optimization is metaheuristic algorithm inspired by nature. It has several parameters, which have to be set before the first run of algorithm and their correct setting is important for finding a satisficing solution. In this paper, it is shown how different value of one of these parameters – the evaporation factor – can affect the quality of given solution.Metoda mravenčí kolonie je metaheuristická metoda inspirovaná přírodou. Před začátkem optimalizace je třeba zvolit několik parametrů, které tato metoda používá. Volba těchto parametrů je velmi důležitá pro najití kvalitního řešení úlohy. V tomto příspěvku je rozebráno, jak volba různých hodnot jednoho z těchto parametrů - koeficientu odpařování - ovlivňuje kvalitu nalezeného řešení

Topics: Ant colony optimization, Metaheuristic, Optimization, Travelling salesman problem, Metoda mravenčí kolonie, Metaheuristické metody, Optimalizace, Úloha obchodního cestujícího
Year: 2015
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/66613
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/66... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.