Article thumbnail

Driving safety of motor vehicles in road tunnels

By Kateřina Mlatečková

Abstract

Tato práce řeší problematiku bezpečnosti jízdy vozidel v silničních tunelech. Analyzuje možné události, které mohou při jízdě v silničním tunelu nastat, za různých podmínek. Navrhuje postupy a řešení ke snížení negativních vlivů při vzniklých situacích. Součástí práce je návrh evakuačního modelu v podmínkách České republiky a popis jeho jednotlivých kroků. Evakuační model je aplikován na tunel Radejčín na novém úseku dálnice D8. Návrhy na zlepšení bezpečnosti jsou vztaženy na tento tunel a nelze je považovat za všeobecný návod ke zvýšení bezpečnosti jízdy v silničních tunelech všeobecně.Focus of this work is about the issue of driving vehicles in road tunnels and its safety. Analyzing possible events that may occur while driving in a road tunnel under different conditions and then suggesting procedures and solutions to reduce negative impact on the situation. Part of the project is evacuation modelling of various situations in Czech Republic and description of its various steps. Evacuation model is applied to the tunnel Radejčín on the new section of motorway D8. Suggestions to improve safety are related to this tunnel and cannot be considered as general instructions to increase security driving in road tunnels.Dopravní fakulta Jana PerneraStudentka úspěšně obhájila diplomovou práci a zodpověděla otázky kladené státní zkušební komisí. Vedoucí diplomové práce uvedla, že práce není dostatečně vyvážená. Nejobsáhlejší kapitolou je návrhová část diplomové práce skládající se téměř ze 40 stran, přičemž další návrhy evakuačního plánu studentka sepsala do přílohové části. Oponent diplomové práce v posudku uvedl, že práce je zpracována kvalitně se zaměřením na různé události, které se mohou stát v tunelu. Podrobně je popsán tunel Radejčín se simulací různých událostí. Je navržena i dopravní značka, která lépe informuje dané řidiče v tunelu. Zároveň by měly být i navrženy např. informační tabule před posledním možným sjezdem před tunelem, aby řidič byl informován, že tunel je omezen či neprůjezdný

Topics: bezpečnost, riziková analýza, tunely, tunel Radejčín, tunelová trouba, safety, risk analysis, tunnels, tunnel Radejčín, tunnel oven
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68816
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.