Article thumbnail

Construction of cholinesterase biosensor for the determination of heavy metals

By Petra Pořízková

Abstract

Acetylcholinesteráza je enzym, který se vyskytuje v nervosvalových spojeních a cholinergních synapsích, kde ukončuje synaptický přenos. Jeho schopnost hydrolyzovat acetylcholin a jeho inhibice toxickými látkami se využívá při konstrukci biosenzoru. Tato diplomová práce je zaměřena na využití acetylcholinesterázy pro stanovení těžkých kovů. Aktivita acetylcholinesterázy byla stanovována především pomocí spektrofotometrické Ellmanovy metody, byly ale testovány i jiné způsoby stanovení aktivity.Acetylcholinesterase is an enzyme that occurs in neuromuscular junctions and cholinergic synapses where terminating synaptic transmission. Its ability to hydrolyse acetylcholine and ability being inhibited by toxic substances is used in the construction of biosensors. This thesis focuses on the use of acetylcholinesterase for the determination of heavy metals. The activity of acetylcholinesterase was determined mainly using the spectrophotometric method of Ellman, have been tested but other methods of activity determination.Fakulta chemicko-technologick

Topics: acetylcholinesteráza, bioesenzor, těžké kovy, Ellmanova metoda, acetylcholinesterase, biosensor, heavy metals, Ellman method
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68479
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.