Article thumbnail

Financial Analysis of Company in Automotive Industry

By Tomáš Klečka

Abstract

Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní informace o finanční analýze, její zdroje informací, uživatelé finanční analýzy a její metody. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje představení společnosti a automobilového průmyslu, rozbor finančních ukazatelů společnosti, komparace s odvětvovým průměrem a s konkurencí. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navržena vlastní doporučení pro zlepšení situace podniku.This work analyses the company Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. in the years 2011 to 2015. The content of this work is divided into two parts. The theoretical part describes the basis information about financial analysis, sources of information, users of financial analysis and its methods. The theoretical part is followed by a practical part, which includes the introduction of the company and automotive industry, analysis of financial indicators, comparison with the average of the sector and the competitions. According to results of the financial analysis are suggested recommendations for improvement situation of the company.Fakulta ekonomicko-správníStudent seznámil komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce byla analýza podniku automobilového průmyslu a vyhodnocení jeho finanční situace. Student seznámil komisi se závěry práce, zodpověděl otázky zaznamenané vedoucím práce a zodpověděl otázky položené komisí: Jaké jsou způsoby navyšování vlastního kapitálu? Jaké je produktové portfolio sledovaného podniku

Topics: finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, souhrnné ukazatele, financial analysis, horizontal and vertical analysis, balance rules, differential indicators, ratio indicators, summary indicators
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68296
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.