Article thumbnail

Zika virus

By Barbora Kliková

Abstract

Bakalářská práce se zabývá informacemi o virech, zejména o rodu Flavivirus. Práce je zaměřena především na virus Zika, který se od roku 2015 nebezpečně rozšířil. Uvádí, kde byl virus objeven, jak se přenáší a zda se máme obávat jeho šíření. Práce také popisuje projevy nákazy, metody stanovení, terapii a prevenci.This bachelor´s thesis addresses information concerning viruses, particularly those of the Flavivirus genus. The thesis mainly focuses on the Zika virus that has spread dangerously since 2015. It describes where the virus was discovered, how it is transmitted and explains whether there is a good reason to be concerned about the Zika virus. Symptoms, laboratory methods, therapy and prevention of the Zika virus are also included in this thesis.Fakulta chemicko-technologick

Topics: virus, rod Flavivirus, komár Aedes aegypti, projevy, diagnostika, terapie, virus, Flavivirus genus, Aedes aegypti mosquito, symptoms, diangnostics, therapy
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
DOI identifier: 10.1097/ipc.0000000000000546
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/69445
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/69... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.