Article thumbnail

The quality of passenger rail transport and liberalization of the transport market in the Czech Republic

By Václav Cempírek and Eva Zákorová

Abstract

První opatření pro zvýšení kvality v osobní přepravě byla přijata již v šedesátých letech minulého století. Cílem bylo zlepšovat organizaci a strukturu osobní dopravy; zvyšovat cestovní rychlost a pohodní cestujících; čistotu osobních vozů a souprav; zlepšovat technické funkce vozidlového parku jako jsou údržbu osvětlení, zásobování vodou, vytápění apod., tak jak umožňovala tehdejší konstrukce osobních vozů. Z jízdních řádů lze zjistit, že v tomto období dosahovaly expresní vlaky průměrnou cestovní rychlost necelých 50 km/h, o deset let později došlo k jejímu zvýšení na 67 km/h a v současnosti se blíží 84 km/h. Na některých mimo koridorových tratích jsou tyto rychlosti nižší a přibližují se průměrné rychlosti ze sedmdesátých let.The first measure to improve the quality of passenger services were taken back in the sixties. The aim was to improve the organization and structure of passenger transport; increase cruising speed and complete comfort of passengers; cleanliness of cars and trains; improve the technical functions such as fleet maintenance lighting, water supply, heating, etc., as the then allow the construction of passenger cars. From timetables to determine that in this period amounted express trains average cruising speed of around 50 km / h and ten years later was to increase it to 67 km / h and is currently approaching 84 km / h. On some outside corridor lines, these speeds are lower and closer to the average velocity of the seventies

Topics: Kvalita osobní dopravy, liberalizace osobní dopravy, regionální osobní doprava, tarif, jízdní doklad, The quality of passenger transport, liberalization of passenger transport, regional passenger transport, fare, ticket
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/67708
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/67... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.