oaioai:dspace5.zcu.cz:11025/25201

Reducing set-up times and standardization process

Abstract

Diplomová práce pojednává o zkracování seřizovacích časů a standardizaci postupu v průmyslovém podniku, který se zabývá výrobou pístů především do automobilového průmyslu. Formou audiovizuálních záznamů byla analyzována seřízení strojů na zvolené obráběcí lince. Na základě výsledků byla identifikována a vyčíslena jednotlivá plýtvání. Z hlediska zefektivnění byly zpracovány návrhy na zlepšení, které vedou ke zkrácení seřízení a usnadnění práceObhájenoThe thesis is focused on reducing set-up times and process standardization in an industrial establishment. There has been analyzed set-up times of machines by audiovisual records at a selected machining line. Based on measurements results there were identified and quantified wasting. There were created proposals for improvement which lead to reducing set-up times and work simplification

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Provided original full text link
oaioai:dspace5.zcu.cz:11025/25201Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.