Article thumbnail

Technical - economic analysis of different methods of processing and treatment of radioactive waste from NPP in relation to saving options in the CR

By Martin Václavík

Abstract

Předložená diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickou analýzou zpracování a úpravy radioaktivních odpadů z jaderných elektráren. První část je věnována teorii ohledně radioaktivních odpadů. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé způsoby zpracování a úpravy. Třetí část se věnuje legislativě v oblasti radioaktivních odpadů. V další části jsou vypracovány odhady nákladů jednotlivých metod úpravy, zpracování a konečného uložení. Poslední část se zabývá výběrem vhodné metody nakládání s radioaktivními odpady.ObhájenoThe master thesis deals with the technical and economic analysis of the processing and treatment of radioactive waste from nuclear power plants. The first part ferers to the theory of radioactive waste. Various ways of processing and treatment are described in the second part. The third part is concerned with the legislation regarding radioactive waste. The cost estimates of various methods of the processing, treatment and final disposal are developed in the next part. The last part is focused on the selection of appropriate methods for disposal of radioactive waste

Topics: jaderný odpad, zpracování, úprava, uložení, náklady, nuclear waste, processing, treatment, storage, costs
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/18809
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/18... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles