Article thumbnail

Analysis of cultural leisure activities in Chodov

By Romana Štecová

Abstract

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v Chodově, která je orientovaná na kulturu. První část teoretické práce je zaměřena na pojmy, jako je městský marketing, marketing kultury a volný čas. Druhá část teoretické práce patří obecnému seznámení se s městem Chodov. Praktická část je zaměřena na analýzu nabídky volnočasových aktivit v Chodově. Součástí praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, které mapuje současné preference ve využívání volného času chodovského obyvatelstva. Toto dotazníkové šetření napomáhalo k návrhům na zlepšení a realizaci nových projektů. Návrhy, které jsou v práci navržené, by mohly sloužit k lepší konkurenceschopnosti města a spokojenosti obyvatel.ObhájenoThis thesis represents analyses of leisure activities in Chodov, specifically oriented towards cultural activities. The first part of the theoretical component introduces city marketing, cultural marketing and leisure time; the second part introduces the city of Chodov. The practical component concentrates on the analyses of the selection of leisure activities in Chodov. Among other things, the practical component introduces survey results that share the preferences of the inhabitants of Chodov. The survey results assisted in improving the current leisure activity selection and help plan future projects. Proposals mentioned in the thesis could improve marketability of the city, as well as the happiness of the residents

Topics: městský marketing, marketing kultury, volný čas, analýza volnočasových aktivit, city marketing, cultural marketing, leisure time, analyses of leisure activities
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/18332
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/18... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles