Article thumbnail

Free trade areas as a market liberalization tool

By Adam Surňák

Abstract

Práce zkoumá zóny volného obchodu jakožto nástroj liberalizace trhu. Od vzniku Světové obchodní organizace byl pokrok na poli multilaterální liberalizace pomalý. Státy na tuto situaci reagovaly proliferací zón volného obchodu. Existuje nicméně riziko, že by tyto zóny mohly podkopávat Světovou obchodní organizaci, obzvláště pak multilaterální vyjednávání v rámci kola Dauhá. Zkoumáme proto výhody a nevýhody zón volného obchodu v kontextu multilaterální liberalizace. Poukazuji na problémy, které mohou zóny volného obchodu způsobit, a jejich možná řešení v případové studii efektu špagetové mísy ve východní Asii. Docházím k závěru, že WTO by měla zaujmout aktivnější postoj při koordinaci a spravování zón volného obchodu, aby tak minimalizovala jejich negativní aspekty. Zóny volného obchodu tak mohou za určitých podmínek podporovat multilaterální liberalizaci.Katedra politologie a mezinárodních vztahůObhájenoThe thesis aims to examine free trade areas as a market liberalization tool. Since the creation of the World Trade Organization the multilateral liberalization has been progressing only slowly. States responded to this situation by proliferating free trade agreements. But there is a risk that these free trade agreements might undermine the World Trade Organization, especially the multilateral trade talks of the Doha round. We examine advantages and disadvantages of free trade agreements, especially within the context of multilateral liberalization. We then show what problems free trade agreements may cause and their possible solutions in a case study about noodle bowl effect in east Asia. We conclude that WTO should take a more active role in managing and coordinating the free trade agreements so that the negative aspects are minimized. Also, under certain conditions free trade agreements may help the multilateral liberalization

Topics: Světová obchodní organizace, zóna volného obchodu, multilaterální liberalizace, liberalizace obchodu, World Trade Organization, free trade agreement, multilateral liberalization, trade liberalisation
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/15227
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/15... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles