Article thumbnail

Investigations of serial murders

By Klára Dziková

Abstract

Tato práce je zaměřena na téma vyšetřování sériových vražd. Jejím cílem je ucelené shrnutí dané problematiky tak, aby obsahovala důležité informace o vraždách, pachatelích a vyšetřování. Práce je rozdělena do několika částí, vychází z platných právních norem trestního práva, judikátů, dostupných publikací, zabývajících se sériovými vrahy a mnoha kriminalistických knih.Katedra trestního právaObhájenoThis thesis deals with an investigation of serial murders. Its aim is a summarizatin of important information about murders, offenders and an investigation. This thesis consists of several parts, issues from valid legal regulations of the criminal law, the case law, accessible publications, which deal with serial murderers and many criminological books

Topics: sériová vražda, sexuální vražda, vyšetřování, kriminalistická charakteristika, způsob spáchání, pachatel, ohledání místa činu, psychologické profilování, oběti, serial murder, sexual homicide, investigation, criminalistic charakteristics, modus operandi, offender, crime scene investigation, criminal profiling, victims
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/15007
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/15... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles