Article thumbnail

Use of physiological signals for analysis of systems of attention in humans

By Miroslav Staněk

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pozornosti řidiče pomocí vizuální stimulace za monotónní jízdy po dálnici při různých typech rušení. Různé typy rušení mohou způsobit snížení pozornosti řidiče a vést k vážným dopravním nehodám. Proto je důležité vědět, jak který typ rušení konkrétně na člověka zapůsobí. K zjištění pozornosti řidiče se využije EEG/ERP (Electroencephalography/event-related potentials) dat charakterizující mozkovou aktivitu. Tento experiment je zaměřen především na složku P300 a její latenci, která by se měla při určitých typech rušení měnit. Toto primární měření je dále doprovázeno sekundárním měřením tepu. K sekundárnímu měření je vypracován software, který umožňuje správu tepové frekvence všech účastníků experimentu.Katedra informatiky a výpočetní technikyObhájenoThis bachelor thesis deals with monitoring driver's attention by visual stimulation during monotonous drive on highway with different types of disturbance. Different types of disturbance can lead to decreasing driver's attention and cause serious car accidents. Therefore, it is important to know how the particular type of disturbance can impress the drive. EEG/ERP (Electroencephalography/event-related potentials) data which characterize brain activity will be used to determine driver's attention. This measurement is focused primarily on the P300 component and its latency, which should change in certain types of disturbance. The primary measurement is further accompanied by the secondary pulse measurement. A software tool is developed for this secondary measurement, which allows administration of heartbeat frequency of all experiment participants

Topics: EEG, ERP, elektroencefalografie, evokované potenciály, P300, rušení, vizuální stimulace, pozornost, EEG, ERP, electroencephalography, event-related potentials, P300, disturbance, visual stimulation, attention
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/13524
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/13... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles