Article thumbnail

Christian churches during the Cold War (with a focus on the Czechoslovak Hussite Church)

By Helena Hloušková

Abstract

V diplomové práci je zachyceno postavení, činnost a problémy Církve československé (husitské) v období studené války (50.-70. léta 20. století). Práce vychází z obecného přehledu křesťanských církví v období studené války v Československu a vykresluje rozdílný vývoj těchto církví od únorového převratu po Pražské jaro 1968. Krátce se věnuje dějinám Církve československé (husitské) a jejímu vývoji v tomto období. Při zpracování práce bylo použito osobní výpovědi pamětníka.Katedra filozofieObhájenoIn this thesis is captured position, activities and problems of the Czechoslovak Church (Hussite) during the Cold War (from 50th to 70th years of the 20th century). The thesis is based on a general overview of the Christian Church in the period of the Cold War in Czechoslovakia and portrays the evolution of these different churches from the February coup to the Prague Spring in 1968. Briefly deals with the history of the Czechoslovak Church (Hussite) and its development in this period. While processing was used personal testimony of the witness

Topics: křesťanské církve, římskokatolická církev, řeckokatolická církev, protestantské církve, pravoslavná církev, sekty, církev československá husitská, komunistický režim, řeholní řády, II. vatikánský koncil, the Christian Church, the Roman Catholic Church, the Greek Catholic Church, the Protestant Church, the Orthodox Church, the Sects, the Czechoslovak Hussite Church, the communist regime, II. Vatican Council
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/9702
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/97... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles