Article thumbnail

Application of Japanese management techniques in business processes

By Kateřina Juráčková

Abstract

V manažerské praxi se můžeme setkat s mnoha rozdílnými typy vedení podniku. Jedním z individuálních přístupů je japonský styl řízení. Používané japonské metody jsou velmi efektivní, čemuž napovídá vysoká ekonomická úroveň Japonska. Stále více společností v České republice se uchyluje k tomuto stylu vedení. Zároveň na českém trhu neustále vzrůstá počet japonských firem, které sebou přináší nejen tyto metody, ale také firemní kulturu. Bakalářská práce popisuje jednotlivé postupy a měla by pomoci objasnit jejich efektivní využití v praxi. V práci jsou obsaženy kulturní rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou, zásady managementu v Japonsku a jeho odlišnosti od podstaty managementu v České republice. V průběhu práce jsou popisovány jednotlivé metody, které jsou prakticky uplatňovány v konkrétní společnosti SGL, Sumisho Global Logistic.Katedra podnikové ekonomiky a managementuObhájenoIn management practices, we encounter different types of management. One of the individual approaches is the Japanese management style. Japanese methods are very effective, which leads into a high economic level of Japan. More and more companies in the Czech Republic are resorting to this style of leadership. At the same time the number of Japanese companies is constantly increasing on the Czech market, which brings with it not only the methods but also corporate culture. Bachelor thesis describes the procedures and should help clarify their effective use in practice. The work includes cultural differences between Japan and the Czech Republic, the principles of management in Japan and its differences from the essence of management in the Czech Republic. In this work are described various methods that are being used in a particular company SGL, Sumisho Global Logistics

Topics: management, Kaizen, kanban, just in time, 5s, rozhodování, plánování, celoživotní zaměstnání, týmová práce, management, Kaizen, kanban, just in time, 5s, determination, planning, lifetime employment, teamwork
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/8482
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/84... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles