Article thumbnail

Ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením

By Petr Chrobák

Abstract

Článek seznamuje čtenáře s technologií širokopásmové modulace využívající kmitočtové dělení kanálu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na kvalitu přenosu digitálního signálu jak u rozhlasového tak i televizního vysílání. Na rozdíl od jiných modulací, které pouze využívají jednu nosnou frekvenci modulace OFDM používá několik stovek až tisíc nosných kmitočtů. V příspěvku je představen vývoj širokopásmové modulace s podrobným rozborem převodu signálů z frekvenční oblasti do časové a také výhody takového řešení.The article should familiarize readers with broadband technology that uses frequency division modulation channel OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Currently, the increasing demands for quality digital signal transmission in both radio and television broadcasts. Unlike other modulations, which only use one carrier frequency modulation OFDM uses several hundreds to thousands of carriers. The paper introduced the development of broadband modulation with a detailed analysis of the transfer of signals from the frequency domain to the time and also the benefits of such a solution

Topics: širokopásmová modulace, kmitočtové dělení, ortogonální multiplex, broadband technology, frequency division, ortogonal multiplex
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/6202
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/62... (external link)
  • http://147.228.94.30/images/PD... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.