Article thumbnail

The symbolism of Eye beads in the Iron Age

By Eliška Kyselková

Abstract

Tato práce zkoumá symboliku korálků s očky. Sanží se porovnávat stávající symbolickou teorii, tzv. Evil eye s novým výkladem luno-solární symboliky, která mohla Být s korálky s očky spojena. Také nastiňuje možnost nesymbolického výkladu funkce korálků. Empirická část vychází z databáze korálků s očky v Čechách.Katedra archeologieObhájenoThis paper examines the symbolism of the eye-beads. Sanža compare with existing symbolic theory, the Evil Eye, with a new interpretation of the moon-solar symbolism that could be with beads attached with eye-beads. It also outlines the possibility of interpretation non-symbolicfunctions of beads. The empirical part is based on a database eyes-beads in the our country.

Topics: archeologie, doba železná, sklo, korálky, korálky s očky, symbolika, archeology, Iron Age, glass, beads, eye-beads, the symbolism
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/3415
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/34... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles