Article thumbnail

Construction of a simple weather station

By Marek Neřold

Abstract

Práce se zabývá shrnutím nejpoužívanějších principů pro měření teploty, vlhkosti a tlaku. Poté je prozkoumán trh a vybrány nejvhodnější z nabízených senzorů. Dále je navržena a zkonstruována jednoduchá meteorologická stanice pro měření teploty, vlhkosti a tlaku. Ze změřené vlhkosti a teploty se vypočítává rosný bod. Uvedené veličiny jsou zobrazovány na alfanumerickém displeji. K řízení je použit mikrokontrolér ATmega8A s jádrem AVR od firmy Atmel.Katedra aplikované elektroniky a telekomunikacíObhájenoThis bachelor thesis deals with principles of measuring temperature, humidity and pressure. Then the most proper sensors, for measuring the temperature, the humidity and the pressure, are chosen. After that a simple weather station is constructed by using chosen sensors. Finally a dew point is calculated from the measured temperature and humidity. These values are displayed on an alphanumeric display. A microcontroller ATmega8A with a~AVR core is used for controlling the whole application

Topics: meteorologická stanice, měření vlhkosti, měření teploty, měření tlaku, výpočet rosného bodu, weather station, measuring of temperature, measuring of humidity, measuring of pressure, calculating of dew point
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/4013
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/40... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles