Article thumbnail

Adolescents food intake disorder problematics

By Lucie Michálková

Abstract

Bakalářská práce shrnuje základní informace o poruchách příjmu potravy, zejména mentální anorexii a mentální bulimii, jejich historii, charakteristiku, příčiny, diagnostiku a prevenci. Práce obsahuje také praktickou část, v níž zjišťuje hlavně informovanost žáků základních škol a studentů škol středních.Katedra psychologieObhájenoMy bachelor's work summarizes information about eating disorder, especially anorexia nervosa and bulimia. It also summarizes history of eating disorder, charateristics, causes, diagnostics and prevention. My work also includes a practical part, where awareness about eating disorder of primary school pupils and high school students is investigated

Topics: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, nespecifické poruchy příjmu potravy, bigorexie, orthorexie, adolescent, dospívající, puberta, food disorder, anorexia nervosa, bulimia nervosa, nonspecific food disorder, bigorexia nervosa, ortorexia nervosa, adolescent, teenager
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/3612
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/36... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles