Article thumbnail

PBL som didaktisk metod i vuxenutbildning - Tutorers upplevelser

By Christina Allgulander

Abstract

Syftet med arbetet har varit att belysa PBL som didaktisk metod genom att undersöka hur tutorer upplever denna. Jag har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med tutorer vid läkarutbildningen i Lund. Sammanfattningsvis pekar resultatet av min undersökning på att PBL-metoden är en lämplig didaktisk metod på läkarutbildningen i Lund. De flesta tutorer tycker också att studenterna är positivt inställda till metoden och att de tar ett stort ansvar för sitt lärande. Gruppdynamiken och grupprocessen har mycket stor inverkan och betydelse för PBL-arbetet och den sociala processen spelar en framträdande roll för tutorernas positiva upplevelser av sin yrkesroll. Dessutom kan jag konstatera att PBL-metoden innebär många positiva upplevelser för tutorer och att metoden har ett stort didaktiskt värde. Nyckelord: Basgrupper, gruppdynamik, grupprocess, kommunikation lärandeprocess, PBL, tutorer

Topics: PBL, tutorer
Publisher: Malmö högskola/Lärarutbildningen
Year: 2008
OAI identifier: oai:muep.mau.se:2043/6725
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2043/672... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles