Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Исследование свойств каменных материалов памятников культурного наследия – опыт Латвии

By Linda Krāģe, Jana Grāve and Madara Plata

Abstract

Akmens materiālu izpēte visbiežāk ir nepieciešama praktiskās restaurācijas vajadzībā – lai zinātu, kāds materials izmantots kultūras mantojuma objektā, kādi korozijas procesi ar to notiek, un attiecīgi – kādas restaurācijas/konservācijas metodes un līdzekļus izvēlēties. Nereti dati, kas iegūti pētot akmens materialu ķīmiskās, fizikālās un mehāniskās īpašības, noder, lai papildinātu informāciju, kas iegūta arhitektoniskās, mākslinieciskās vai vēsturiskās izpētes procesā. Diemžēl izpētes nepieciešamību un apjomu ne vienmēr adekvāti spēj novērtēt pat specialist. Autentiskā materiāla paraugi bieži tiek ņemti, šķiet vienkārši, ņemšanas pēc, objekta problemātikā iedziļinoties tikai virspusēji. Tā rezultātā izpētē iegūtā informācija bieži nav adekvāta, tās pielietojums – ierobežots, bet interpretācija – kļūdaina. Ja finansējuma nepieciešamība praktiskās restaurācijas darbiem apstrīdēta netiek, tad nepieciešamība atvēlēt līdzekļus izpētei parasti tiek uztverta ar pretenzijām, atvēlētie līdzekļi, parasti ir ļoti niecīgi, vai arī to nav vispār. Diezgan raksturīga ir arī situācija, kad restaurācijas darbi tiek uzsākti vispār bez pirmsprojekta izpētes, darbu gaitā atklājas, ka izpēte tomēr ir nepieciešama un bieži tai pat atrodas finansējums, bet pētījumu un analīžu veikšanu ierobežo projekta izpildes laika termiņi, kurus ne vienmēr iespējams mainīt

Topics: cultural heritage, corrosion, stone materials, research
Publisher: Sojuz-Design
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:15728
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.