Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitates nodrošināšana projektu vadīšanā

By Jana Ziemele and Irina Voronova

Abstract

Publikācijas mērķis ir parādīt projekta „Maksātspēja II” ietekmējošo risku novērtēšanas procesu, kas dod iespēju izstrādāt riska pakāpei atbilstošu riska vadības sistēmu, lai veiksmīgi realizētu jaunās maksātspējas sistēmas ieviešanu apdrošināšanas sabiedrībās Eiropas Savienības teritorijā, tai skaitā arī Latvijā, finanšu stabilitātes uzlabošanai, pielietojot projektu principu. Izpētot Apdrošināšanas un fondēto pensiju komitejas (EIOPA) dokumentus, kā arī citus attiecīgus dokumentus par „Maksātspēja II” sistēmas izstrādi, autori vispirms izveido projekta „Maksātspēja II” modeli, kurā apkopo projekta galvenos punktus. Uz projekta „Maksātspēja II” modeļa pamata, ņemot vērā sistēmas „Maksātspēja II” specifiku, ir izstrādāta projektam „Maksātspēja II” risku novērtēšanas procedūras shēma, kuras analīze ir viena no risku novērtēšanas procesa sastāvdaļām. Lai noteiktu risku prioritātes, autori pielieto punktu metodi, saranžējot riskus pēc iestāšanās varbūtības, ietekmes pakāpes uz projekta finansējuma apjomu un ieviešanas laiku. Jo lielāks punktu skaits ir riskam, jo lielāka uzmanība tam ir jāpievērš

Topics: insurance company financial stability, Solvency II project, Solvency II project model, risk assessment.
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:15679
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.