Article thumbnail

Latvijas keramikas būvmateriāla dzīves cikla analīze ekodizaina vajadzībām

By Māra Rēpele, Agnese Šķēle and Gatis Bažbauers

Abstract

Būvmateriālu ražošanas sektors ir viens no vidi visbūtiskāk ietekmējošiem sektoriem. Pasaulē celtniecības nodrošināšanai un būvmateriālu ražošanai izmanto 60% no litosfērā iegūtajām izejvielām. Ekodizains ir vides aspektu apsvēršana produkta radīšanas fāzē, ņemot vērā visus produkta dzīves cikla posmus sākot ar izejmateriālu ieguvi līdz produkta darba dzīves beigām, tomēr nepazeminot produkta kvalitāti un nepaaugstinot tā cenu. Dzīves cikla analīze ir viena no zinātniski pamatotākajām metodoloģijām, ar kuras palīdzību novērtē produkta vides sniegumu. Būtiski ir sākt novērtēt Latvijā ražotu būvmateriālu ietekmi uz vidi, kas palīdzētu Latvijas ražotājiem vairot konkurētspēju Eiropas un citu valstu tirgos

Topics: Ecodesign, Ceramic building material, Environmental impact
Publisher: Latvijas Universitāte
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:15006
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.