Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Intelektuālas sistēmas izstrāde sarežģītu sistēmu struktūrmodelēšanai

By Ieva Zeltmate

Abstract

Attīstoties zinātnei un informācijas komunikāciju tehnoloģijām, apstākļu kopums, kas ietekmē dažādu nozaru izpēti, attīstību un inovāciju, kļūst arvien sarežģītāks. Līdz ar to ir aktuāla sarežģītu sistēmu izpēte un analīze, kas ir būtisks nosacījums, lai šādas sistēmas izprastu, pārvaldītu un pilnveidotu. Tomēr sarežģītu sistēmu specifika un par tām pieejamā informācija ir kritēriji, kas ierobežo atbilstošas modelēšanas pieejas un rīka izvēli. Struktūrmodelēšanas pieeja ļauj īstenot sarežģītu sistēmu struktūras modelēšanu, bet līdz šim tā nebija implementēta piemērotā datorsistēmā. Promocijas darbs ir veltīts struktūrmodelēšanas pieejas pilnveidošanai un intelektuālas sistēmas sarežģītu sistēmu struktūrmodelēšanai izstrādei un realizācijai. Darbā ir analizētas sarežģītas un intelektuālas sistēmas, freimi, kā arī detalizēti aplūkota struktūrmodelēšanas pieeja, ar mērķi izstrādāt intelektuālas sistēmas arhitektūru. Ir pilnveidota struktūrmodelēšanas pieejas sintakse un semantika un izstrādāta zināšanu izgūšanas un atspoguļošanas shēma freimu kopa. Shēma, implementēta intelektuālā sistēmā I4S, ļauj īstenot zināšanu izgūšanu un atspoguļošanu no eksperta un piemērot to struktūrmodelēšanas mērķiem. Promocijas darba ietvaros izstrādātā sistēma I4S ir praktiski pārbaudīta, veicot sarežģītas tehniskas sistēmas robots AGR8 struktūrmodelēšanu un struktūras analīzi. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem ir ziņots četrās starptautiskās konferencēs un tie ir publicēti piecos LZP atzītos izdevumos. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām un secinājumiem. Darba pamattekstā ir 168 lappuses, tajā skaitā 102 attēli un 153 nosaukumu literatūras saraksts un darbam pievienoti 3 pielikumi

Topics: intelligent system, complex system, structural modelling, frame, structure model
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:14492
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.