Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zemas enerģijas patēriņa ēku ventilācijas sistēmu analīze

By Jurģis Zemītis and Anatolijs Borodiņecs

Abstract

Izdotā Eiropas Savienības direktīva Nr. 2010/31/ES „Par ēku energoefiktivitāti” nosaka, ka sākot ar 2015. gadu stāsies spēkā noteikumi, kuri samazinās pieļaujamo enerģijas patēriņu ēkās līdz optimāli minimālajiem un sākot ar 2021. gadu visām jaunceltnēm būs jābūt nulles enerģijas ēkām. Šādu enerģijas patēriņa līmeni var sasniegt tikai kompleksā risinājumā ietverot norobežojošo konstrukciju siltumpretestības palielināšanu, pasīvu solārās enerģijas izmantošanu un gaisa infiltrācijas samazināšanu. Tādejādi īpaša vērība būs jāpievērš precīza nepieciešamā svaiga gaisa daudzuma aprēķinam, jo zemas enerģijas patēriņa ēkās ap 15-20% siltuma tiek tērēts ventilācijas gaisa uzsildei. Tas varētu novest pie ventilācijas gaisa daudzuma samazināšanai, lai ietaupītu enerģiju, kas novestu pie neatbilstošas iekštelpu gaisa kvalitātes. Patlaban nepieciešamā svaigā gaisa daudzumu nosaka pēc Latvijas būvnormatīviem LBN 211-08 un LBN 231-03, kas paredz, ka svaigā gaisa padeves absolūtais minimumus ir 15 m3/h uz cilvēku, ja tie ir vienīgie telpas gaisa piesārņojuma avoti. Tomēr pareizāk būtu katrā atsevišķā gadījumā aprēķināt nepieciešamo ventilējamā gaisa daudzumu tā, lai tas nodrošinātu atbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti ņemot vērā pieļaujamās robežvērtības, āra gaisa parametrus, piesārņojuma avotus un telpu parametrus

Topics: Ventilācija, gaisa kvalitāte, CO2, mitrums, prognozēšana
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:13476
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.