Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Racionāla LatPos sistēma

By Jānis Zvirgzds

Abstract

Informācijas, objektu koordinēšana vienotā telpā ir viens no aktuālākajiem procesiem sakarā ar dažādu informācijas sistēmu izveidošanu. Īpaši aktuāli tas ir vides un cilvēku radītu objektu dabā koordinēšana un attēlošana kartēs. Tam nepieciešama vienota koordinātu atskaites sistēma. To nosaka arī Eiropas direktīvas par telpas globalizāciju, vienotas atskaites telpas izveide – INSPIRE direktīva, (14.03.2007. direktīva 2007/2/EK) I pielikuma datu tēmas „Koordinātu atskaites sistēmas” datu nodrošināšana. Promocijas darba autors veica pētījumi par GPS pielietošanu precīzajā ģeodēzijā – pasaulē un nacionālajā līmenī. Veikta izpēte par tehnoloģijām, kas dod iespēju veikt mērījumus ar centimetru precizitāti lielā teritorijā, piemēram, Latvijas Valsts teritorijā. Veicot literatūras izpēti, pieejamo informāciju, nolemts veidot nacionālo GPS bāzes staciju sistēmu ar datu apstrādes un izplatīšanas serveriem, kas nodrošina koordinātu noteikšanu ar centimetru precizitāti visā Latvijā, nodrošinot homogēnu koordinātu noteikšanu ar pēcapstrādi – klasiski un arī reālajā laikā, iegūstot momentānu rezultātu

Topics: Coordinate reference system, Geodetic networks, GPS, GPS base station system
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:13304
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.