Article thumbnail

Dialoga metodoloģija un teorija izziņas procesā

By Vilnis Purēns

Abstract

Informācijas tehnoloģiju attīstība ir radījusi jaunu situāciju izglītības sistēmā. Skolēns, students vai profesionālās skolas audzēknis arvien vairāk kļūst par aktīvu izglītības procesa dalībnieku, kuram ir savi mērķi, zināšanas, prasmes un attieksmes, kas iegūtas apzinātā vai neapzinātā pašizglītības procesā. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par pāreju no skolotāja vai mācībspēka monologa uz līdztiesīgu dialogu ar skolēnu, studentu vai audzēkni. Raksta autors aplūko dialoģisko mācību teorētiskos aspektus pedagoģiskajā literatūrā ārvalstīs un Latvijā

Topics: dialogue, dialogical pedagogy, forms of dialogue in the process of cognition
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:13120
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.