Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pašvaldības budžeta strukturālo efektivitāti

By Svetlana Ivanova and Tatjana Survilo

Abstract

Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā tika plānota un veikta, lai palielinātu līdzekļu apjomu, kas pieejams pašvaldībām un veicinātu patstāvību, stabilitāti un attīstību, jeb citiem vārdiem – tiktu paaugstināta pašvaldību budžeta darbības Vietējo pašvaldību teritoriālās reformas process ir noslēdzies, tāpēc aktuāls kļūst jautājums – vai sasniegti reformai izvirzītie mērķi, vai paaugstinājusies pašvaldību budžetu darbības efektivitāte, kas nodrošinātu novadu attīstību un izaugsmi? Kā arī – rezultātu analīze var sniegt būtiskus secinājumus par to, vai nākotnē nepieciešams turpināt reformu procesu, kādā virzienā un mērogā tas veicams.efektivitāte

Topics: municipality, municipal budget, structural efficiency
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:12913
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.