Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

„f“ i „h“ literu problema latgalīšu volūdā

By Ansis Bērziņš

Abstract

Rakstīnī stuosteits ap literu (i skonu) f i h problemu latgalīšu volūdā. Itūs skonu nikod navā bejs nivīnā latgalīšu vītrunā, svešūs vuordūs runuotuoji jūs vysod aizmeja ar cytim skonim. Tymā pošā laikā latgalīšu rokstūs literi f i h irā montuoti vysod: nu pyrmuos zynomuos gruomotys Evangelia toto anno da myusu dīnu. Kū dareit itamā situacejā: voi dasaturēt pi runys volūdys, voi pasadūt cytu volūdu mīdzīĦam? Autors analizej daudzejus olūtus – tautys dzīsmis, senejūs tekstus, myuslaiku literaturu, vītrunu aizrokstus, a taipoš cytu tautu pīredzīni itymā vaicuojumā. Anotācija Rakstā stāstīts par burtu (un skaĦu) f un h problēmu latgaliešu valodā. Šīs skaĦas nekad nav bijušas nevienā latgaliešu izloksnē, svešos vārdos runātāji tās vienmēr aizvietoja ar citām skaĦām. Tai pat laikā latgaliešu rakstos burti f un h ir izmantoti vienmēr: no pirmās zināmās grāmatas Evangelia toto anno līdz mūsu dienām. Ko darīt šinī situācijā: vai pieturēties pie tautas valodas, vai Ĝauties citu valodu spiedienam? Autors analizē daudzus avotus – tautasdziesmas, senos tekstus, mūsdienu literatūru, izlokšĦu pierakstus, kā arī citu tautu pieredzi šinī jautājumā. Аннотация В статье рассказывается о проблеме букв (и звуков) f и h в латгальском языке. Этих звуков никогда не было ни в одном латгальском наречии, в заимствованных словах носители языка их всегда заменяли другими. В то же время в латгальских изданиях буквы f и h употреблялись всегда: с первой известной книги Evangelia toto anno до наших дней. Что делать в данной ситуации: придерживаться устного языка или поддаться натиску других языков? Автор анализирует разные источники – народные песни, древние тексты, современную литературу, материалы диалектологических экспедиций, а также опыт других народов по решению данного вопроса

Topics: Ortographie, transcription
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:12781
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.