Article thumbnail

Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos

By Ģirts Ivanovs and Ilya Lyashuk

Abstract

Sakaru pakalpojumu nodrošināšana posmā starp sakaru pakalpojumu lietotāju un pakalpojuma sniedzēja piekļuves punktu – t.s. „pēdējā jūdze” – ir vienmēr bijis savā veidā ierobežojošais faktors platjoslas telekomunikāciju attīstībā. Šī problēma bija veiksmīgi risināta, pielietojot FTTx (Fiber to the x – Šķiedra līdz x) tehnoloģijas. FTTx ir risinājumu veids, kas paredz optisko šķiedru līnijas pievadi līdz lietotāja mājai, dzīvoklim, vai arī līdz sadales kastei mājas vai dzīvokļa tuvumā. Šie risinājumi ļauj nodrošināt pieeju platjoslas pakalpojumiem, kas ir svarīgi, ievērojot t.s. „triple-play” pakalpojumu komplektu – datu pārraides, telefonijas un televīzijas – izplatīšanos pēdējos gados. Zinātniskajos pētījumos uzmanība tiek pievērsta galvenokārt EPON (Ethernet Passive Optical Network – Ethernet Pasīvais Optiskais Tīkls) un GPON (Gigabit Passive Optical Network – Gigabitu Pasīvais Optiskais Tīkls) tehnoloģiju iespējamiem uzlabojumiem, saglabājot instalēto šķiedru, krosēšanas kabeļus, sazarotājus atbilstībā pret standartiem, kā arī jauno attīstības virzienu izpētei. EPON un GPON tehnoloģijām (kā arī jaunai 10G EPON un 10G GPON) ir ierobežojumi ātrumam un paplašināšanās iespējām (dispersijas iedarbība, sazarotāja vājinājums, abonentu komplekta iespējama sarežģītība, ultraātro uzliesmojoša režīma uztvērēju sarežģītība). Viens no risinājumiem PON tehnoloģiju attīstībā augošā joslas pieprasījuma nodrošināšanai ir WDM-PON (Wavelength Division Multiplexing PON – Viļņa Garuma Multipleksēšana PON) tehnoloģiju kopne. Šobrīd pastāv divi varianti WDM-PON tehnoloģiju attīstīšanai: savietojamība ar pirmās paaudzes PON risinājumiem (EPON, GPON) un pilnīgi jauno risinājumu izveidošana (bez savietojamības). Šīs darbs ir veltīts viļņgarumdales pielietošanas iespēju novērtējumam piekļuves tīklu fiziskajā slāņa perspektīvajām realizācijām, kā arī maksimālā abonentu skaita noteikšanai. Pētījumam tiek paņemti standarta ātrumi (1.25, 2.4, 10 Gbit/s), lai varētu pielietot standartizētus augstākā slāņa protokolus (Ethernet, SDH un GPON), GPON un EPON iespējamas sadalīšanas pakāpes (1×8, 16, 32, 64, 128) , kā arī standartizētie attālumi (10 un 20 km)

Topics: FTTH, FTTx, WDM, PON, WDM-PON
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:12210
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.