Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Telpas norobežojošo konstrukciju materiālu ietekme uz mikroklimata stabilizāciju

By Janis Klavins

Abstract

Nekustamā īpašuma vērtības kritērijiem ir patiesi jāatspoguļo nekustamā īpašuma spēju apmierināt visas sabiedrības vajadzības gan šodien, gan visā īpašuma eksistences dzīves ciklā. Ir nepieciešams adekvāti novērtēt likumsakarības, kuras nosaka telpas energopatēriņa un mikroklimata izmaiņu atkarību gan no iekštelpu ekspluatācijas mainīgā režīma, gan no apkārtējās vides mainīgo un dinamisko procesu ietekmes, gan no norobežojošo konstrukciju materiālu fizikālajām īpašībām. Tikai novērtējot visu faktoru dinamisko ietekmi, ir iespējams izveidot norobežojošo konstrukciju no vispiemērotākajiem materiāliem ar vispiemērotākajiem parametriem, lai sasniegtu mērķi – optimālu telpas mikroklimatu reizē ar vislielāko būves energoefektivitāti. Lai veiktu faktoru novērtējumu, materiālu optimizāciju, kā arī sagatavotu izziņas materiālu ēku projektēšanai, ir nepieciešams izstrādāt konkrētu multifizikālu dinamisko parametru skaitliskās analīzes modeli sistēmai: materiāls–termālā vide (ISO7330)–mikroklimats. Šāda materiālu īpašību ietekmes modelēšana un to struktūras optimizācija ļaus garantēt aktuālo būvniecības risinājumu konkurētspēju un nodrošinās šo konstrukciju ilgtspējīgu pielietojumu perspektīvā

Topics: thermal mass, microclimate, energy efficiency, comfort category A, moisture and heat accumulation
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:11604
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.