Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Mājokļu tirgus attīstības tendences Eiropas Savienības ziemeļu valstīs

By Anastasija Ivanova and Ineta Geipele

Abstract

Rakstā tiek īsi aplūkota situācija būvniecības nozarē pēdējo gadu laikā un ar korelācijas analīzes piemēru tiek parādīta sakarība starp jauno mājokļu cenu indeksu un IKP attīstības dinamiku ES ziemeļu valstīs, pie kurām autores pieskaita Zviedriju, Dāniju, Somiju un Latviju. Par vienu no iemesliem lejupslīdei būvniecības tirgū autores min „kredītu kultūras” trūkumu daudzās valstīs un noslieci uz cenu burbuļa veidošanos. Tirgus nosliece uz cenu burbuļa veidošanos, t.i., neadekvāti augstas cenas akceptēšana tirgū, var tikt aprēķināta ar speciālas formulas palīdzību, kas minēta raksta ietvaros, kur arī var aplūkot tirgus noslieces pakāpi atkarībā no iegūto rādītāju lieluma. Izmantojot sniegto rādītāju klasifikāciju, tiek veikta aplūkojamo valstu attīstības posmu noteikšana, turpinājumā piedāvājot attīstības variantu shēmu. Nobeigumā izdarīti secinājumi par aplūkojamo tēmu un prognozes pētāmo valstu mājokļu tirgu turpmākai attīstībai

Topics: housing market, market development stages, correlation, Latvia, Denmark, Sweden, Finland
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:10468
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.