Article thumbnail

Masas etalonu starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu pētījumi

By Tatjana Ivanova

Abstract

Darbā tiek apskatīti augstas precizitātes masas mērījumi, kā arī šais mērījumos izmantojamais aprīkojums (svari, masas komparatori, atsvari). Apskatīti starplaboratoriju salīdzināšanas principi, kā arī citās valstīs īstenotie projekti par starplaboratoriju masas mērījumiem. Pirmoreiz Latvijā tika veikta masas mērījumu akreditēto laboratoriju starplaboratoriju salīdzināšana. Par paraugiem tika izvēlēti atsvari ar nominālo masu 100 mg, 1 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 20 kg. Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūra (pilotlaboratorija), kas iniciēja šo projektu, veica vairākkārtēju atsvaru kalibrēšanu ar mērķi noteikt masas precīzu (references) vērtību un tās nenoteiktību. Dalībnieces-laboratorijas veica atsvaru kalibrēšanu, un mērījumu rezultātus paziņoja pilotlaboratorijai. Šie rezultāti tika salīdzināti ar references vērtībām, kā rezultātā izvērtēta mērījumu rezultātu atšķirība. Vienai laboratorijai konstatēta liela atšķirība. Šis fakts ir svarīgs laboratoriju klientiem, kas izmanto augstas precizitātes atsvarus un svarus (farmaceitiskās kompānijas, valsts iestādes utt.). Darbā piedāvātā starplaboratoriju salīdzināšanas metode var tikt izmantota arī citās valstīs. Darbs dod iespēju sakārtot masas mērījumu sistēmu Latvijā

Topics: metrology interlaboratory comparison weight measurement
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:9753
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.