Article thumbnail

Ilgtspējīga telpiskā attīstība

By Jēkabs Trušiņš

Abstract

Projekta "Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centra izveidošana Kurzemē" mērķis ir veicināt telpiskās attīstības un inovācijas aktivitātes un ekonomisko izaugsmi Kurzemes reģionā, balstītu uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Šī mērķa sasniegšanai paredzētas vairākas aktivitātes, tostarp Kurzemes reģiona telpiskās plānošanas stratēģijas sistēmanalīze un imitācijas modeļa adaptācija Kuldīgas novada izveidošanas un attīstības situācijai. Lai izvairītos no kļūdainas un nekompetentas rīcības un darbības projekta realizācijas gaitā, ir jānoskaidro un jādefinē galvenie pamatjēdzieni, kas tiks izmantoti projektā. Ar šo nolūku šajā rakstā izvēlēti daži jēdzieni - attīstība, mērķis, telpiskā plānošana, kopiena, ilgtspējīga attīstība - ,kas varētu būt apspriešanas un diskusiju objekti, lai panāktu vienošanos par šo jēdzienu saturu un vietu zinātniskos, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas procesos. Pašvaldību reforma ar jauno novadu izveidošanu izraisa nepieciešamību izstrādāt jaunus novadu attīstības plānus, integrējot pilsētas un lauku teritorijas, izmantojot ilgtspējīgas kopienas koncepciju. Galvenā problēma ir pašreizējās telpiskās plānošanas neatbilstība Eiropas plānošanas standartiem un ilgtspējīgas attīstības principiem, kā arī nespēja nodrošināt plašu un efektīvu sabiedrības pārstāvju piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesos

Topics: spatial planning, sustainable development, aim, regions, modelling
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:8923
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.