Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Finiera ražošanā izmantojamās bērzu koksnes hidrotermiskās apstrādes modeļa izstrāde

By Jūlija Brovkina, Sanita Skudra, Vadims Šakels, Galija Sulga and Jurijs Ozoliņš

Abstract

Viens no galvenajiem koksnes pārstrādes veidiem Latvijā ir finiera ražošana. Latvija ir lielākais saplākšņa ražotājs Austrumeiropā. Tiek uzskatīts, ka tas ir efektīgākais un ekonomiskākais bērza koksnes pārstrādes veids,, kura viens no ražošanas procesa etapiem ir koksnes hidrotermiskā apstrāde. Hidrotermisko baseinu notekūdeņi satur ievērojamu daudzumu izšķīdušo un suspendēto vielu, kas daļēji ir atbildīgas par palielinātām ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtībām. Darbā tika izveidota un analizēta bērza koksnes hidrotermiskās apstrādes procesa modeļsistēma laboratorijas apstākļos lai noteiktu finiera ražošanas notekūdeņu sastāvu un izstrādātu metodes lignīna izdalīšanai. No finiera ražošanas notekūdeņiem un modeļsistēmas šķīdumiem izdalīja un analizēja sausnu. Analizējamo paraugu elementārais sastāvs, Furjē transmisijas infrasarkanie un ultravioletie spektri norāda uz praktiski vienādu pētāmo paraugu struktūru un funkcionālo grupu daudzumu tajos. Reducētās viskozitātes un virsmas spraiguma vērtību izmaiņu raksturs paraugiem, kas iegūti no finiera ražošanas notekūdeņiem un modeļšķīdumiem ir praktiski vienāds, kas ļauj secināt, ka no šķīdumiem iegūtā sausna satur vienu un to pašu aktīvo komponenti – lignīnu

Topics: veneer production, hydrothermal treatment of wood, wastewatre, lignin, , polyelectrolyte
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:8424
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.