Article thumbnail

Ekodizaina metodes rūpniecisku produktu dzīves cikla ietekmes uz vidi samazināšanai

By Māra Rēpele, Kārlis Valters and Gatis Bažbauers

Abstract

Produktu ietekmes uz vidi novērtēšanai ir izstrādātas dažādas ekodizaina metodes. Pētījuma mērķis noteikt četru ekodizaina metožu uzbūvi un piemērotību dažādu ekodizaina uzdevumu risināšanai, lai samazinātu produkta ietekmi uz vidi tā dzīves cikla laikā. Pētījumam izvēlētās četras ekodizaina metodes salīdzinātas, ņemot vērā un analizējot to darbības principus, spēju novērtēt dažādus produktos izmantojamos materiālus un sniegt ražotājam ieteikumus, lai samazinātu produkta ietekmi uz vidi. Ņemot vērā lielo materiālu daudzveidību, kas tiek izmantoti produktu ražošanā, ir grūti atrast universālu metodi visu materiālu ietekmes uz vidi vienlaicīgai novērtēšanai. Pirmā latviešu valodā pieejamā vides ekspertu sistēma veidota, balstoties tieši uz dažādiem produktā izmantojamo materiālu izvēles aspektiem, parādot saistību starp materiālu izvēli un produkta radīto ietekmi uz vidi, kā arī ietver normatīvo aktu un ekomarķējuma prasības

Topics: ecodesign tools, environmental impact, life cycle assessment, materials
Publisher: Rēzeknes Augstskola
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:8147
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.