Article thumbnail

Pilsētu ilgtspējīga attīstība un tās nozīme valsts ekonomiskā izaugsmē

By Jurijs Grizāns and Jānis Vanags

Abstract

Pilsētas ir tās vietas, kur norisinās biznesa darījumi, tiek veiktas investīcijas un radītas darba vietas. Pilsētas ir ekonomiskas izaugsmes dzinēji. Tās spēlē noteicošo lomu valsts attīstībā kā inovāciju un uz zināšanām balstītas ekonomikas centri. Tajā pat laikā pilsētu aglomerācijas atrodas frontes līnijā cīņā par sociālo kohēziju un vides ilgtspējību. Jebkuras urbanizētas apdzīvotas teritorijas attīstība būtu jābalsta uz ekonomisko, sociālo un vides interešu saskaņotību. Ekonomiskā izaugsme, harmoniskā sabiedrība, veselīgā vide – tie ir galvenie priekšnoteikumi indivīda un pilsētas ilgtspējīgai attīstībai. Tas prasa pārdomātu līdzsvaru starp ekonomisko labklājību, sociālo taisnīgumu un veselīgo vidi. Faktiski, īstenojot šos trīs mērķus vienlaicīgi, tie var savstarpēji pastiprināt viens otra pozitīvo efektu. Videi draudzīga politika var sekmēt inovācijas un konkurenci. Tas, savukārt, veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, kas ir vitāli svarīga sabiedrības sociālo mērķu sasniegšanai

Topics: city, urbanization, city definition, functions of the city, urban development tendencies
Publisher: Rīgas Tehniskā universitāte
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:7826
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.