Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ģeomātikas terminoloģijas attīstība Latvijā

By Jānis Štrauhmanis

Abstract

Ģeomātikas definīcijas ir daudzas, bet tās visas vieno vispārpieņemts uzskats, ka ģeomātika ir zinātnes un prakses novirziens, balstīts uz ģeotelpiskās informācijas ieguvi, apstrādi un izmantošanu. Latvijā diskusija par ģeomātikas struktūru un vietu zinātņu sistēmā turpinās, bet pirmajā skaidrojošā vārdnīcā(izdota 2009.g.) dots šāds skaidrojums: „Zinātnes un prakses novirziens, kas pēta ģeodēzijas, kartogrāfijas, ģeoinformācijas un zemes pārvaldības problēmas teritorijas attīstības nodrošināšanai”. Vārdnīcas pirmajā daļā ir 82 akronīmi un otrajā daļā vairāk nekā 700 termini no visiem ģeomātikas virzieniem. Darbs pie ģeomātikas terminoloģijas izstrādāšanas turpinās un tagad sākot veidot minētās vārdnīcas elektronisko versiju, tiek palielināts terminu skaits un turpināta skaidrojumu sastādīšana

Topics: geomatics, terms, glossary, Lexikon, e-version
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:7342
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.