Article thumbnail
Location of Repository

Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma

By Nora Dubro and Anatolijs Magidenko

Abstract

Bīstamo atkritumu kaitīgā ietekmes uz Latvijas ekonomiku pakāpe nav proporcionāla to īpatsvaram kopējā radītā atkritumu apjomā un pagaidu uzglabāšanas rezultātā ietekmes mērogs var palielināties, radot papildus draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Ar bīstamo atkritumu ekonomisko ietekmi jāsaprot ne tikai kaitējumu, bet arī labumu, kuru iespējams iegūt ekoloģiski-ekonomiski efektīvās bīstamo atkritumu apsaimniekošanas rezultātā. Veicot ekonomiskās ietekmes novērtēšanu ir iespējams labāk strukturēt bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas tehniskās un ekonomiskās plānošanas procesus. Bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšana ir nepieciešama ne tikai optimālo tehnisko risinājumu izvēlei, bet arī apsaimniekošanas sistēmas atbilstības finanšu un ekonomiskajām iespējām valstī nodrošināšanai, ES grantu piesaistīšanai. Galvenie bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas elementi ir laiks un bīstamības vienības cena. Ar to palīdzību iespējams identificēt un kontrolēt galveno ietekmes novērtēšanas sistēmas indikatoru – eko-efektivitati, kura izvērtējumu veic saskaņā ar četriem kritērijiem:1) ietekme uz sabiedrības labklājības līmeni; 2) ietekme uz valsts budžetu; 3) ietekme uz starpnozaru politiku; 4) ietekme uz Nacionālā stratēģiskā ietvardokumentā (NSID) noteikto valsts prioritāro programmu ieviešanu, valsts attīstības stratēģijas realizēšanu

Topics: bīstamo atkritumu ekonomiskās ietekmes novērtēšanas sistēma, kaitējums, labums, kritēriji, elementi
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6843
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.