Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Selection of Power Factor Corrector for Uninterruptable Power Supply System

By Andrejs Stepanovs and Iļja Galkins

Abstract

Rakstā ir dota aktīvo taisngriežu analīze, kura ir veikta sakarā ar nepārtraukto barošanas sistēmu izstrādi. Galvenais nosacījums ir sinusoidāla ieejas strāva. Tādēļ ir nepieciešams taisngriezis ar jaudas koeficienta korekciju, bet tas nedrīkst samazināt sistēmas lietderības koeficientu. Šajā pētījumā ir veikta taisngriežu salīdzināšana ar modelēšanas palīdzību un doti eksperimentālie rezultāti kas ļauj izvelēties piemērotāko aktīvo taisngriezi

Topics: Jaudas koeficienta korekcija, nepārtrauktas barošanas bloks, matlab, simulink, dSpace
Publisher: Elektriajam
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:6831
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.